КОНКУРСИ У 2020 ГОДИНИ ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине,  специјално за регистрована пољопривредна газдинства расписује конкурс за следеће кредитне линије:
 • – Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду;
 • – Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта;
 • – Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне    мeханизације;
 • – Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди;
 • – Конкурс за дугорочне кредите за развој сеоског туризма субвенционисанe од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
 • – Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције  у пољопривреди у оквиру ИПАРД  програма;
 • – Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
 • Фиксна каматна стопа од 1 – 3 % на годишњем нивоу
 • Рокови отплате до 7 годинa;
 • Период мировања до 2 године
 • Конкурси нису временски ограничени
Уплаћена камата и накнада се у целости рефундира за све кредитне линије субвенционисане од стране Покрајинских секретаријата. Детаљније информације о потребној документацији и условима кредита можете погледатиОВДЕ.