БЕСКАМАТНИ КРЕДИТИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА

БЕСКАМАТНИ КРЕДИТИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о Нови Сад  одобрава кредите за развој туризма путем повећања нивоа опремљености туристичких капацитета, стварања услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подизања степена конкурентности и повећања запослености. Посебни циљеви доделе средстава су развој туристичке делатности карактеристичне за географско подручје Војводине, односно за развој: – руралног […]

Pročitajte više...
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад, расписује нови конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА Основни циљеви доделе кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем тескту: Фонд) су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања […]

Pročitajte više...
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем тескту: Фонд) је обезбеђење финансијске подршке инвестицијама у пољопривреди ради повећања ефикасности реализације пројеката одобрених у оквиру ИПАРД програма. За реализацију ове кредитне линије планирана средства су утврђена Програмом рада Фонда. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА Кредити су намењени за подршку инвестицијама у пољопривреди […]

Pročitajte više...
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад je обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине.   КОРИСНИЦИ КРЕДИТА Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – […]

Pročitajte više...
КОНКУРСИ У 2020 ГОДИНИ ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

КОНКУРСИ У 2020 ГОДИНИ ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине,  специјално за регистрована пољопривредна газдинства расписује конкурс за следеће кредитне линије: – Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду; – Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта; – Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне    мeханизације; – Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди; – Конкурс за […]

Pročitajte više...
КОНКУРСНЕ ЛИНИЈЕ НАМЕЊЕНЕ РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

КОНКУРСНЕ ЛИНИЈЕ НАМЕЊЕНЕ РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

Развојни фонд Војводине кредитира регистрована пољопривредна газдинства са циљем обезбеђења финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине.   Кредитирање пољопривреде се реализује кроз неколико конкурсних линија немењених регистрованим пољопривредним газдинствима.   Конкурс […]

Pročitajte više...
РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОГЛАШАВА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОГЛАШАВА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ

Поштовани читаоци, Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине оглашава пословне просторе за изнајмљивање. Нови Сад Стражиловска 2 5. спрат 386м2 Нови Сад Стражиловска 2 Приземље са мезанином Такође можемо Вам понудити следеће пословне просторе у закуп: БЕОГРАД Маршала Бирјузова 3-5 Пословни простор 73,00 m2 ЈАГОДИНА Теслина 4, локал бр. 2 Пословни простор 77,81 m2 НОВИ БЕЧЕЈ […]

Pročitajte više...