БЕСКАМАТНИ КРЕДИТИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о Нови Сад  одобрава кредите за развој туризма путем повећања нивоа опремљености туристичких капацитета, стварања услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких … Read More

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад, расписује нови конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА Основни циљеви доделе кредита Развојног фонда Аутономне покрајине … Read More

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем тескту: Фонд) је обезбеђење финансијске подршке инвестицијама у пољопривреди ради повећања ефикасности реализације пројеката одобрених у … Read More

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад je обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, … Read More

КОНКУРСИ У 2020 ГОДИНИ ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине,  специјално за регистрована пољопривредна газдинства расписује конкурс за следеће кредитне линије: – Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду; – Конкурс за дугорочне кредите за куповину … Read More

КОНКУРСНЕ ЛИНИЈЕ НАМЕЊЕНЕ РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

Развојни фонд Војводине кредитира регистрована пољопривредна газдинства са циљем обезбеђења финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне … Read More

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОГЛАШАВА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ

Поштовани читаоци, Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине оглашава пословне просторе за изнајмљивање. Нови Сад Стражиловска 2 5. спрат 386м2 Нови Сад Стражиловска 2 Приземље са мезанином Такође можемо Вам понудити … Read More