Они који заспу, треба лако и да заспе

Језичка пракса показује да се облици презента глагола заспати и засути често мешају. Прво лице једнине презента глагола „заспати” гласи заспим: Када заспим, почнем да сањам. Треба обратити пажњу и на треће лице множине презента овог глагола које гласи: они заспе.  Некњижевним се сматра облик заспем, пошто је то прво лице једнине глагола „засути” у значењу затрпати: Чим заспем рупу песком, попићу лимунаду.

Ostavite odgovor