ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА “ЈАСЕНОВАЦ: AUSCHWITZ OF THE BALKANS УСТАШКА ИМПЕРИЈА ОКРУТНОСТИ“ / PREDSTAVILI KNIHU JASENOVAC: AUSCHWITZ OF THE BALKANS – USTAŠKA IMPERIJA OKRUTNOSTI

Књига проф. др Гидeона Грајфа “Јасеновац: Аuschwitz of the Balkans усташка империја окрутности“ представљена је у свечаној сали Матице српске, а у програму су учествовали градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, председник Матице српске проф. др Драган Станић, директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, амбасадорка Израела др Алона Фишер-Кам, академик Дарко Танасковић и аутор. -Дугујемо велику захвалност свима онима који говоре о истини која се тиче и нашег народа, а посебно имајући у виду константне покушаје високих државника суседних земаља да се оспоре размере страдања Срба, Јевреја и Рома у Јасеновцу. Ова књига на објективан начин приказује те догађаје, а немамо право да ћутимо, и то не да бисмо се враћали у историју, већ да се такво зло више никада и нигде не понови. Свако ко је борац за истину је добродошао у Нови Сад. Не заборавимо да је то град страдалник, који је претрпео велике жртве од фашистичког режима у Другом светском рату – рекао је градоначелник Вучевић. Проф. др Гидeон Грајф захвалио се на пријатељској добродошлици и истакао да је циљ његовог доласка успостављање сарадње између две државе и њихових академских институција. -Ово је прилика да се представи тужна и трагична историја која је била скривана деценијама, и крајње је време да се разоткрију злочини криминалног усташког режима који је брутално убио  стотине хиљада Срба, Јевреја, Рома и људи других нација. О злочинима треба говорити отворено и моја публикација настоји да исприча стварну причу о којој се годинама не зна довољно – изјавио је аутор. Амбасадорка Израела рекла је да је почаствована што учествује у промоцији књиге о Јасеновцу која осветљава један од трагичних тренутака у историји Срба и Јевреја. -Треба да се суочимо са властитом историјом и да из холокауста извучемо лекцију како се такве ствари не би поновиле у будућности никоме – казала је Алона Фишер-Кам. Према оцени председника Матице српске проф. др Драгана Станића, ова књига смешта феномен Јасеновца у компаративни међународни контекст, веома је живописна и утемељена на многим аргументима. Између осталих, промоцији књиге присуствовала је и Јелена Радојчић Бухач која је преживела логор Јасеновац Стара Градишка, и којој је 89 рођака нестало у Другом светском рату. На представљању књиге присуствовали су и Покрајински секретар за културу, информисање и односе са верским заједницама Драгана Милошевић и Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност Зоран Милошевић.   PREDSTAVILI KNIHU JASENOVAC: AUSCHWITZ OF THE BALKANS – USTAŠKA IMPERIJA OKRUTNOSTI V slávnostnej sieni Matice srbskej dnes predstavili knihu Prof. Dr. Gideona Greifa Jasenovac: Auschwitz of the Balkans – ustaška imperija okrutnosti. V priliehavom programe účinkovali starosta mesta Nový Sad Miloš Vučević, predseda Matice srbskej Prof. Dr. Dragan Stanić, riaditeľ Archívu Vojvodiny Dr. Nebojša Kuzmanović, veľvyslankyňa Izraelu Dr. Alona Fisherová-Kammová, akademik Darko Tanasković a autor knihy. – Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí hovoria o pravde týkajúcej sa aj nášho národu, zvlášť majúc na zreteli stále pokusy vysokých štátnikov okolitých štátov opovrhnúť rozmery obetovania Srbov, Židov a Rómov v Jasenovci. Táto kniha objektívnym spôsobom zobrazuje tie udalosti, a nemáme právo mlčať, a to nie, aby sme sa v dejinách vrátili, ale aby sa také zlo už viac nikdy a nikde nezopakovalo. Každý, kto bojuje o pravdu, je vítaný v Novom Sade. Nezabúdajme, že je to mesto obetí, ktoré utrpelo veľké straty zo strany fašistického režímu v druhej svetovej vojne – povedal starosta Vučević. Prof. Dr. Gideon Greif zaďakoval sa za priateľské privítanie a kvitoval, že je cieľom jeho príchodu nadviazovanie spolupráce oboch krajín a ich akademických inštitúcií. – Toto je príležitosťou predostrieť smutnú a tragickú históriu, ktorá desaťročiami bola schovávaná, a je ten najvyšší čas odhaliť zločiny ustašského zločineckého režímu, ktorý brutálne zabil stovky tisíc Srbov, Židov, Rómov a iných národností. O zločinoch treba otvorene hovoriť a moja publikácia sa snaží vyrozprávať skutočný príbeh, ktorý už roky nie je dostatočne známy – povedal autor. Izraelská veľvyslankyňa povedala, že je poctená účinkovaním na promócii knihy o Jasenovci, ktorá osvetľuje jeden z tragických momentov v dejinách Srbov a Židov. – Musíme konfrontovať svoju vlastnú históriu a poučiť sa z holokaustu, aby sa takéto veci v budúcnosti nikomu nestali – povedala veľvyslankyňa Alona Fisherová-Kammová. Podľa predsedu Matice srbskej Prof. Dr. Dragana Stanića, táto kniha stavia fenomén Jasenovcu do komparatívneho medzinárodného kontextu, je veľmi živá a založená na mnohých argumentoch. Na promócii knihy sa, okrem iných, zúčastnila aj Jelena Radojčićová-Buhačová, ktorá prežila väzenský tábor Jasenovac Stara Gradiška, a ktorej 89 príbuzných zmizlo v druhej svetovej vojne. Podujatia sa zúčastnili aj Pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami Dragana Miloševićová a Pokrajinský tajomník pre vysokoškolské vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť Zoran Milošević.