PRIZNANJE „ZELENA PLANETA“ „EKOLISTU“ IZ BAČKOG PETROVCA – UZNANIE ZELENÁ PLANÉTA PRE EKOLIST Z BÁČSKEHO PETROVCA

Priznanje „Zelena planeta“ iliti ekološko priznanje, se dodeljuje udruženjima za učinjeno dobro prirodi. Ove godine je petočlani žiri tajnim glasanjem jednoglasnom odlukom izabrao magazin EKOlist i e-EKOlist iz Bačkog Petrovca. Direktor Jadranka Marčokova se sa eko magazinom kroz udruženje „Zeleni krug“ godinama zalaže za unapređenje i razvoj životne sredine.

U periodu od 2008. do 2019. godine redakcija EKOlista je kroz razne projekte uspela da prikupi finansijska sredstva potrebna za nabavku sadnica koje su zatim posađene u obrazovnim ustanovama. Do sada je posađeno više od 4500 sadnica z preko 90 obrazovnih ustanova. Žiri je ocenio da se Udruženje građana „Zeleni krug“, preko svog časopisa „EKOlist“ već godinama već godinama uspešno zalaže za naše zdravije i humanije okruženje očuvanje i mudro korišćenje prirodnih vrednosti i resursa, za istinski održiv i dugoročan razvoj lokalnih zajednica i ljudi, koji treba da žive u skladu sa prirodom i živim svetom oko sebe.

Priznanje „Zelena planeta“ se sastoji od unikatne plakete rađene na papirusu. Svake godine se uručuje na Dan planete Zemlje 22. aprila ali pošto to ove godine nije bilo moguće, dobitnici Jadranki Marčok je uručeno u 26. septembra u Bačkom Petrovcu.

Članovi žirija su stručnjaci, ekolozi, odnosno ljudi koji „žive zelenim načinom života“. I upravo oni su primetili zalaganje više od 13 godina na stvaranju zdravog okruženja i rad na očuvanju životne sredine.

Ana Horvatova

UZNANIE ZELENÁ PLANÉTA PRE EKOLIST Z BÁČSKEHO PETROVCA

Uznanie Zelená planéta alebo environmentálne uznanie sa udeľuje združeniam za vykonané dobré skutky pre prírodu. V tomto roku päťčlenná porota tajným hlasovaním jednomyseľne zvolila časopis EKOlist a e-EKOlist z Báčskeho Petrovca Jadranky Marčokovej. Riaditeľka Marčoková sa už roky prostredníctvom ekozdruženia Zelený kruh zasadzuje o zlepšenie a rozvoj životného prostredia prostredníctvom časopisu, ktorého sú primárne témy ekológia či environmentalistika.

V období rokov 2008 až 2019 sa redakcii EKOlistu podarilo získať finančné zdroje potrebné na nákup sadeníc prostredníctvom rôznych projektov, ktoré sa následne vysádzali do vzdelávacích inštitúciách. Doteraz bolo vysadených viac ako 4 500 sadeníc vo viac ako 90 vzdelávacích inštitúciách. Porota vyhodnotila, že Združenie občanov Zelený kruh sa prostredníctvom svojho časopisu EKOlist už roky úspešne zasadzuje o zdravšie a humánnejšie prostredie, ochranu a rozumné využívanie prírodných hodnôt a zdrojov, za skutočne udržateľný a dlhodobý rozvoj lokálnych prostredí a ľudí, ktorí by mali žiť v súlade s prírodou a živým svetom okolo nich.

Ocenenie Zelená planéta je v podstate jedinečná plaketa vyrobená z papyrusu. Udeľuje sa každoročne na Deň Zeme 22. apríla, ale keďže to tento rok nebolo možné, laureátky Jadranky Marčokovej bolo udelené 26. septembra v Báčskom Petrovci.

Členmi poroty sú odborníci, ekológovia, čiže osoby, ktoré „žijú zeleným spôsobom života“. Práve tie si povšimli viac ako 13-ročnú prácu na vytváraní zdravého životného prostredia.