RAZVOJNI FOND VOJVODINE USPEŠNO IMPLEMENTIRAO ISO STANDARDE

Akcionim planom i Programom rada Razvojnog fonda Vojvodine predviđeno je da će Fond svoju aktivnost usmeriti u pravcu ostvarenja saradnje sa Zelenim klimatskim fondom (GCF) sa sedištem u Songdu, u Južnoj Koreji, koji je, kao globalni fond, kreiran da podrži napore država u razvoju u tranziciji ka nisko ugljeničnom, klimatski održivom društvu i privredi. GCF je krajem prethodne godine Razvojnom fondu Vojvodine poslao zvaničnu potvrdu statusa implementacionog partnera  i odobrio projekat spremnosti (Readiness project) čime je započeo i zvanični proces jačanja kapaciteta za akreditaciju, sa ciljem pristupa investicionim finansijskim instrumentima ove institucije. Prvi korak u implementaciji odobrenog projekta podrazumevao je implementaciju i sertifikaciju standarda ISO 9001 i ISO 14001. Razvojni fond Vojvodine je uspešno implementirao zahteve standarda u okviru svojih poslovnih procesa i uspešno realizovao sertifikacioni audit.  Dobijanjem ovih međunarodno priznatih ISO sertifikata, Fond je potvrdio da je sistem menadžmenta kvalitetom implementiran u sve poslovne procese, te da su sve aktivnosti usmerene na zadovoljstvo potreba klijenata i važećih zakonskih regulativa. Sistem menadžmenta životnom sredinom ukazuje da Fond teži stalnom poboljšavanju sistema organizacije i pristupa problemima životne sredine, odnosno ističe činjenicu da se Fond bavi pitanjima životne sredine , pre svega pitanjima  zagađenja vazduha, otpadnih voda, upravljanja otpadom, zagađenja zemljišta, ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama, korišćenje resursa i drugo.. Ovakvim pristupom, Razvojni fond je pokazao da uvažava značaj sistematskog uključivanja aspekata klimatskih promena u sve strategije, programe i poslovanje, a sve u cilju ostvarivanja boljih, održivijih kratkoročnih i dugoročnih rezultata – u razvojnom i finansijskom smislu.