САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници донела препоруку упућену локалним самоуправама на територији АП Војводине, да у својим плановима и програмима заштите животне средине – утврде мере које ће омогућити забрану употребе пластичних кеса до краја 2020. године. Доношење препоруке предвиђено је Декларацијом о заштити животне средине у АП Војводини. У препоруци се наводи и да општине треба да утврде услове коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга. Такође, треба да се дефинишу захтеви у погледу материјала од којих је кеса произведена, као и права и обавезе трговаца у вези с коришћењем кеса приликом испоруке робе на месту продаје. Општинама се препоручује и да подстичу иновативне механизме и модалитете, који су неопходни за проналажење приступачних алтернатива нешкодљивих по животну средину. На седници је донет и закључак о прибављању у јавну својину АП Војводине мобилних брана за одбрану од полава у дужини од 2500 метара. Набавка брана реализује се у оквиру пројекта „Снабдевање водом и развој инфраструктуре на сливном подручју границом пресечених водотокова”, преко INTERREG-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. Средства у укупном износу од 100 милиона динара обезбеђена су преко Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и то 80 милиона у 2019, и 20 милиона динара у 2020. години. Покрајинска влада донела је и решење да се Клиничком центру Војводине усмери 83,9 милиона динара за набавку опреме за интензивну јединицу на Клиници за инфективне болести.