САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је данас утврдила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, са утврђеним обимом буџета у износу од 77,3 милијарде динара. Буџет за 2020. годину номинално је већи за 15,3 милијардe, или за готово 25 одсто, у односу на 2016. годину, када је ова Покрајинска влада преузела мандат. Предложени буџет, као и претходне три године, одржаће висок ниво капиталних расхода. Код капиталних улагања приоритет је завршетак започетих пројеката и припрема пројектне документације за нови инвестициони циклус. Најзначајнија нова улагања у 2020. години биће изградња објекта Каменица 3 са пет- центром и почетак реализације пројеката изградње и опремања аутоматизованог система одбране од града на подручју Радарског центра “Фрушка гора“. У новом буџетском циклусу одржаће се висок ниво унапређења здравственог система, наставиће се интензивно улагање у социјалну заштиту, као и у инфраструктуру и опремање образовних установа. Одржаће се и ниво улагања у аграр и биће настављени подстицаји у свим секторима пољопривреде, као и субвенционисање привредних субјеката преко конкурса Развојне агенције Војводине. Предвиђено је и повећање средстава за водопривредни систем, односно интензивније улагање у изградњу нових фабрика воде и пречистача отпадних вода. Већи износ средстава предвиђен је и за суфинансирање пројеката од националног значаја у области културе, а обезбеђено је и додатно улагање у спорт и заштиту животне средине. Од започетих пројеката, између осталог, биће настављена адаптација Гиманзије „Исидора Секулић“ у Новом Саду, реконструкција и изградња комплекса „Хетерленди“, опремање Научно-технолошког парка, адаптација Народног позоришта у Суботици и друго.