Oznaka: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020