САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је данас донела решење да се Медицинском факултету у Новом Саду из текуће буџетске резерве усмери 60 милиона динара за суфинансирање доградње постојећег објекта Факултета. Током марта ове године, почеће прва фаза изградње новог објекта Медицинског факултета који ће са постојећим објектом бити повезан затвореним ходником. Објекат ће се градити фазно, а радове ће финансирати Факултет из сопствених средстава, као и оснивач. У 2020. години планирано је да се заврше груби грађевински и спољни занатски радови, као и да се зграда стави под кров. На седници је донето решење којим се Школи за основно и средње образовање са домом „Вук Караџић” у Сомбору даје сагласност за извођење радова на санацији кровне конструкције и за инвестиционо одржавање кровног покривача. Радови ће коштати укупно 10,3 милиона динара, а заједнички ће их финансирати Град Сомбор и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Данас је донето и решење о прибављању покретних ствари у јавну својину АП Војводине – дијагностичке радне станице с напредним алатима за рано откривање рака плућа за Општу болницу у Врбасу. Новац за набавку опреме вредне 3,8 милиона динара обезбеђен је из покрајинског буџета. Опрема се набавља у оквиру Пилот-пројекта раног откривања рака плућа на територији АП Војводине.