СЕКРЕТАР БЈЕЛИЋ ДОДЕЛИО УГОВОРЕ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ

У просторијама Покрајинског секретаријата потписани су уговори у вредности од 23.021.791,61 динара. Јавним конкурсом за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине обезбеђена су средства у износу од 6.773.291,61 динара за Дом здравља у Бачкој Тополи, Библиотеку „Јожеф Атила“ из Кањиже, Пољопривредну школу у Футогу и за основне школе у Челареву и Сенти. Пројектима ће бити обезбеђена ревитализација постојећих система за грејање у наведеним установама, што ће за последицу имати и смањење утрошка енергената, смањење потрошње фосилних горива, као и смањење емисије штетних гасова у околину. Јавним конкурсом за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима обезбеђена су средства у износу од 16.248.500,00 динара за 21 пољопривредно газдинство са територије АП Војводине. Пројектима се стимулише уградња енергетски ефикасније опреме за коришћење соларне енергије у сврхе наводњавања, ради смањења трошкова за  енергенте, чиме се смањује увозна зависност од коришћења фосилних горива и емисија штетних гасова у атмосферу. Покрајински секретаријат ће и током 2022. године спроводити наведене конкурсе.