BUNDEVA

Bundeva i tikva se kod nas u većini slučajeva poistevećuju. To je za našeg čoveka isto . Najčešće se gaji bundeva čija je kora bele boje i narandžastog mesa . … Read More