Oznaka: директор Народног позоришта у Суботици Милош Николић