Oznaka: адаптација реконструкција и доградња Народног позоришта у Суботици