ЕУРО-ИН ФИЛМ 2020

ЕУРО-ИН ФИЛМ 2020

ЕУРО-ИН ФИЛМ 2020 је промоторни и промотивни фестивал европске филмске културе и уметности и професионалног независног филма који: Промовише актуелности у европском и независном професионалном филму; Рeaфирмишe успeшнe филмoвe и мaнифeстaциje из мeђунaрoднe културнe рaзмeнe и сaрaдњe; Прoмoвишe, кoнстaтуje или oткривa тeндeнциje рaзличитих врстa eврoпскoг и нeзaвиснoг филмскoг ствaрaлaштвa у сфeри пoкрeтних звучних сликa, и […]

Pročitajte više...
1. ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕГ И ОМЛАДИНСКОГ АНИМИРАНОГ ФИЛМА  „ММ ФЕСТ“

1. ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕГ И ОМЛАДИНСКОГ АНИМИРАНОГ ФИЛМА „ММ ФЕСТ“

Пројекције у Културном центру Новог Сада од 19. до 23. новембра 2020. у 15 сати Фестивал је израстао из руско-српског пројекта „Мултимост“, покренутог 2016. године са циљем да путем креативног стваралаштва и израде анимираних филмова повеже децу и младе из различитих земаља и са различитих континената. Од ове године пројекат прераста у фестивал дечијег и […]

Pročitajte više...
5. фестивал сниматељских остварења 18-21. новембра у КЦНС

5. фестивал сниматељских остварења 18-21. новембра у КЦНС

5. фестивал сниматељских остварења 18-21. новембра 2020. Пети фестивал сниматељских осварења Слика у покрету биће одржан од 18. до 21. новембра 2020. у Музеју југословенске кинотеке у Београду и у Културном центру Новог Сада. Настао је у организацији Српске асоцијације сниматеља (С.А.С.) са идејом да представи рад директора фотографије на филму, а одржава се под […]

Pročitajte više...
16. ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ СЛОБОДНА ЗОНА од 05. новембра у КЦНС

16. ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ СЛОБОДНА ЗОНА од 05. новембра у КЦНС

16. ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ СЛОБОДНА ЗОНА 5-15. новембра 2020. Основан 2005. године, Филмски фестивал Слободна зона је отворио простор за дебате, промоцију, преиспитивање и разумевање људских права и сродних питања, друштвених појава и проблема у свету и региону. Од самог почетка охрабрује публику да преиспита своје вредности, предрасуде и поделу одговорности у социјалном и културном контексту […]

Pročitajte više...