Oznaka: Град и Покрајина заједно финансирају Алмашки крај