Oznaka: Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад