Oznaka: Културно-уметничко Дружтво „Тарас Шевченко” Ћурђво