Oznaka: Пројекат урбанистичко-архитектонског уређења просторне културно-историјске целине – Алмашког краја у Новом Саду