Oznaka: пројекти из области заштите животне средине и одрживог развоја – за изградњу система за третман комуналних отпадних вода