Oznaka: средства у оквиру Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Новог Сада за 2020. годину