Oznaka: средства за спровођење контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта