Oznaka: убрзано улагање у обновљиве изворе енергије