Oznaka: уклањање недостатака на бициклистичким стазама