Када кажемо тишма, вероватно нам прво падну на памет наши познати писци Александар Тишма и Слободан Тишма. Међутим, осим што се осамосталила као презиме, покрајинска лексема тишма има и значење тиска, навала, врева, гужва. Знате оно кад је нешто стишњено као сардине у конзерви.

Ostavite odgovor