ДЕФИНИТИВНО

У новинама смо читали о „дефинитивно најлуђим занимањима“ и видели „дефинитивно први селфи икад направљен“. Лоше вести су да „дефинитивно цене расту“ и да резултати истраживања „везани за проблем пушења дефинитивно нису охрабрујући“. Пореклом латинизам (definitivus ‘који одређује’) прилог дефинитивно дефинитивно спада у ред помодних речи данас. Шалу на страну, помодних речи у српском језику је много, а да бисмо неку реч сматрали помодном, битан критеријум није трајање, него ширина њене употребе. Ако се јавља често и притом преузима службу других речи и исто тако погодних израза, онда се свакако може говорити о моди у језику. Помодне речи најчешће се шире из политичких извора, али могу бити и (псеудо)интелектуалне, уметничке, стране речи или речи преузете из омладинског жаргона. Прилог дефинитивно има свој дијапазон значења (‘одређено, коначно, сасвим, потпуно, неопозиво’) и није стран ни језику књижевности, како некада, тако и сад. Исидора Секулић, рецимо, каже да „диагноза није постављена дефинитивно“, а Светислав Басара да „бициклист дефинитивно није психопат“. И у закону пише да „споразум ступа на снагу један месец од датума када га државе дефинитивно потпишу“. Дакле, проблем није у самој речи (коју, треба рећи, бележе сви речници српског језика), већ у ширини њене употребе, науштрб других речи сличног значења, доприносећи тиме осиромашењу језичког богатства и лошем стилу, као у примерима „То су дефинитивно најудобније ципеле“ или „Дефинитивно сам срећан што сам учествовао на овој утакмици, иако сам повређен“. пише: др Марина Николић

Ostavite odgovor