УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

На данашњој седници Градског већа Новог Сада којом је председавао градоначелник Милош Вучевић усвојен је Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.  Буџет Града усвојен је у децембру 2019. године и ово је његова прва измена, на основу процењених прихода и примања, те утврђених расхода и издатака буџета.   Узимајући у обзир нове пројекције средстава и додатних прихода, као и део пренетих неутрошених средстава, овим Предлогом одлуке за јавну потрошњу утврђен је износ од 30.193.751.596,44 динара, 2,2% више средстава у односу на претходно планирана.