Vodosnabdevanje u Zrenjaninu ponovo preko novog postrojenja

Iz zrenjaninskog “Vodovoda i kanalizacije” saopšteno je da je u skladu sa najavama direktora tog preduzeća Ivana Devića, investitor započeo drugi ciklus rada postrojenja za prečišćavanje vode u realnom vremenu i pri punom kapacitetu. To, kako navode, podrazumeva da se celokupno vodosnabdevanje grada vrši preko postrojenja, a u cilju provere ispunjenosti sanitarnih uslova i dobijanja sanitarne dozvole za isto. Tokom ovog ciklusa rada redovno će se, više puta dnevno, vršiti analiza vode sa postrojenja, a prvi rezultati potvrđuju da je ona u potpunosti u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije. – I pored pomenutih činjenica o kvalitetu vode, koja je već uočena od strane građana, naglašavamo da je odluka iz 2004. godine o zabrani za piće vode iz gradske vodovodne mreže i dalje na snazi i biće do okončanja postupka dobijanja svih potrebnih dozvola od strane nadležnih institucija za koje je investitorkod istih aplicirao.Nakon dobijanja svih potrebnih dozvola investitor će postrojenje zvanično pustiti u rad čime će biti stavljena van snage i odluka o zabrani za piće vode iz gradske vodovodne mreže – navodi se u saopštenju “Vodovoda i kanalizacije”. Inače, voda iz gradskog vodovoda u Zrenjaninu zabranjena je za piće još 2004. godine, po nalogu pokrajinske sanitarne inspekcije i to zbog povećane količine arsena. Rešavanje tog problema najavljivano je u više navrata, a postrojenje za prečišćavanje vode pušteno je u probni rad sredinom juna ove godine.

Ostavite odgovor