ЖАБАЉ ВАНРЕДНО СТАЊЕ ЈЕ УКИНУТО АЛИ НЕ И СВЕ ЗАБРАНЕ – ЖАБЕЛЬ УТАРГНУТИ ПОЗРЯДОВИ СТАН АЛЄ НЄ И ШИЦКИ ЗАБРАНИ

На последњем састанку Општинског штаба за венредне ситуације општине Жабаљ, донешена је одлука да се од јуче, понедељак 17. августа укида ванредно стање на територији општине, али поштовање  мера је и надаље обавезно: – Ограничен је број лица која могу истовремено бити присутна у угоститељским објектима, баштама угоститељских и других објеката и то тако да на свака четири квадратна метра може бити присутно једно лице. Угоститељи су дужни да распореде столове тако да буду одвојени један од другог два метра, а за столом може да седи највише два госта, изузев ако су у питању родитељи са малолетном децом или лица која живе у заједничком домаћинству. – Организација разних прослава и скупова у затвореном и на отвореном јавном простору дозвољена су само када се окупља највише десет лица. – Ношење заштитне маске је обавезно у затвореном простору и на отвореном простору, на местима на којима није могуће обезбедити растојање од два метра. Иако је прошле недеље дозвљен рад пијаца, са укидањем ванредног стања није дозвољена организација вашара у тој општини.   ОТВОРЕНЕ СУ ПИЈАЦЕ У СВИМ МЕСТИМА Због смањивања броја оболелих од коронавируса, у општини Жабаљ је прошле недеље укинуто неколико мера безбедности ради заустављања ширења вируса. Међу првима су укинута решења о забрани рада пијаца и забрани играња на дечијим игралиштима у свим насељеним местима. Без обзира што су дозвољене ове две активности сви који буду на пијаци или игралишту мораће да поштују заштитне мере, да носе маске и придржавају се социјалне удаљености.

ОПШТИНА ПОМАЖЕ ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

Крајем прошле недеље, у четвртак 13. августа Општинско веће општине Жабаљ донело је решење о помоћи привредним субјектима у приватном сектору ради ублаживања економских последица које су настале због болести коронавирусом и због очувања радних места. Право на помоћ имају привредни – предузетници паушалаци, предузетник пољопривредник, предузетник друго лице и правна лица који која су разврстана као микро, мала и средња  предузећа у складу са законом којим се уређује рачуноводство, који има седиште на територији општине Жабаљ и који врше делатности угоститељство (5610 и 5630) и играонице (9329). Општина даје помоћ од 20 хиљада динара по запосленом под одређеним условима. Више информација можете погледати ОВДЕ, одатле можете преузети образце које треба испунити и послати е-маилом на: privredazabalj@gmail.com. Пријаве трају до 12. септембра ове године.   За војвођанске.рс : С. Саламун 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  ЖАБЕЛЬ  УТАРГНУТИ ПОЗРЯДОВИ СТАН АЛЄ НЄ И ШИЦКИ ЗАБРАНИ  На остатнєй схадзки Општинского штабу за позарядово ситуациї општини Жабель, принєшена одлука же ше од вчера, пондзелок 17. авґуста утаргує позарядови стан на териториї општини, алє трох мирох ше шицки и надалєй буду мушиц притримовац, а то же: -Огранїчене число особох котри можу источашнє буц у погосцительних обєктох, погосцителє муша столи намесциц так же би на кажди штири квадратни метери була присутна єдна особа, за єдним столом можу шедзиц найвецей два особи, винїмок кед слово о родичох зоз малолїтнима дзцми або особи котри жию у єдним обисцу. -Орґанизованє рижних преславох у завартим и на отвореним явним простору дошлєбодзени лєм кед нєт вецей як дзешец особи. -Ношенє защитних маскох обовязне у завартим и на отвореним просторе дзе ше нє мож тримац дистанцу од два метери. Гоч прешлого тижня дошлєбодзене орґанизованє пияцох, зоз утаргованьом позрядового стану ище вше нєдошлєбодзене орґанизованє вашарох у тей општини.   ПИЯЦИ ОТВОРЕНИ У ШИЦКИХ МЕСТОХ Пре зменшованє числа охорених од коронавирусу, у општини Жабель прешлого тижня почало утаргованє даєдних мирох безпечносци застановйованя ширеня вируса. Медзи першима утаргнуте ришенє о забрани роботи пияцох и забрана бавеня на дзецинских бавилїщох у шицких населєних местох. Без огляду же дошлєбодзени тоти два активносци шицки котри буду на пияцу або бавилїщох буду мушиц притримовац ше мирох защитох, та ношиц маски и тримац ше социялней оддалєносци.

ОПШТИНА ПОМАГА ПРИВРЕДНИ СУБЄКТИ

Концом прешлого тижня, штварток 13. авґуста Општинска рада општини Жабель принєсла ришенє о помоци привредним субєктом у приватним секторе пре ублажованє економских пошлїдкох котри настали пре охоренє з коронавирусом и пре очуванє роботних местох. Право на помоц маю поднїмателє – поднїматель паушалац, поднїматель польопривреднїк, поднїматель друга особа и правни особи котри уходза до ґрупох микро, малих и штреднїх подприємствох у складзе зоз законом з котрим ше ушориє рахунководительство, а котри маю шедзиско на териториї општини Жабель и котри верша дїялносц погосцительство (5610 и 5630) и бавилїща (9329). Општина дава 20 тисячи динари по занятей особи под одредзенима условиями. Вецей информациї опатриц на  http://www.zabalj.rs/odluka-o-pomoci-privrednim-subjektima-u-privatnom-sektoru-u-cilju-ublazavanja-ekonomskih-posledica-nastalih-usled-bolesti-covid-19-i-ocuvanje-radnih-mesta/, дзе мож превжац образци котри треба попольнїц и послац на privredazabalj@gmail.com. Приява тирва по 12. септембер того року.   За войводянски.рс : С. Саламун