ZNAČAJNA ULAGANJA U PRIVREDU I NOVA RADNA MESTA POKRAJINSKE VLADE I SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU

Resorni sekretarijat za privredu i Vlada APV su u prethodnom četvorogodišnjem mandatu poseban akcenat dali na podršku privrednicima i otvaranju novih radnih mesta u pokrajini. Subvencije privrednicima za nabavku mašina,opreme i repromaterijala su se pokazale kao najefikasniji vid direktne podrške poslovanja za 1326 privrednih subjekata u ukupnom iznosu od 365 miliona dinara. . Ova preduzeća su pri tome zaposlila preko 2000 lica sa tetitorije APV čime je ostvaren istorijski minimum nezaposlenih lica u pokrajini . Program aktivnih mera zapošljavanja poput javnih radova,samozapošljavanja,novozapošljavanja podrazumevao je direktnu podršku u iznosu od preko 600 miliona dinara a što je doprinelo otvaranju 2300 novih radnih mesta u AP Vojvodini. Nisu zaboravljene ni teže zapošljive kategorije a pre svega osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji,učesnici ratova,mladi do 30 god. Za podršku u zapošljavanju ovih kategorija izdvojeno je preko 50 miliona dinara. Autor: Pavle Počuč zam.sekretara za privređu i turizam