POMOZIMO DECI BANATA

Radio Klik FM
Radio Klik FM pokreće humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava za nabavku novog kliničko logopedskog seta za lečenje dece u razvojnom savetovalištu u Zrenjaninu.                                                                                                                  U ambulanti Razvojnog savetovališta u Zrenjaninu, u kome rade logoped, pedijatar i psiholog, leče se deca iz celog srednjebanatskog regiona i trenutno ima skoro 5.000 otvorenih dečijih kartona. Veliki broj dece iz celog regiona dolazi na tretmane kod logopeda. Kako bi se što bolje otklonili poremećaji u govoru, tretmane bi trebalo obavljati dva do tri puta nedeljno. Ali, zbog velikog pritiska pacijenata iz celog regiona i starog aparata koji je često u kvaru, to bude jednom nedeljno, a često i ređe. Postojeći aparat na kome rade logopedi je često u kvaru i po nekoliko puta godišnje. Kako je aparat veoma star, svi parametri za postavljanje nekog glasa moraju ručno da se podešavaju, što prilično usporava rad i oduzima dragoceno vreme potrebno za tretman. Savremeni klinički logopedski set poseduje digitalno signalno procesiranje (DSP), a digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Vežbanje auditivne pažnje gotovo je nemoguće bez primene elektroakustičkih uredjaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istim kvalitetom i brzinom, pa čak i brže, u odnosu na to kojom brzinom to radi ljudski mozak. Klinički logopedski set  u kompletu sadrži i dodatni merni mikrofon (fonometar). Merni mikrofon daje dodatne mogućnosti u radu sa disfonijama, oštećenjima sluha ili Parkinsonovom bolešću. Može se kombinovati sa prenosivim ili stacionarnim logopedskim setom. Razlozi zbog kojih je ovaj aparat u funkciji dobrobiti za buduće generacije su preventivno delovanje zbog posledica nerazvijenog govora i jezika, a to su problemi sa čitanjem, pisanjem i problemi učenja. A iskustvo nam govori da, ako je dete neuspešno u učenju, najčešće  bude  problema i sa ponašanjem. Novi klinički logopedski set, koji je najkvalitetniji, košta 2.800,00 eura. Kada se prikupi novac i aparat se nabavi, on će biti evidentiran kao osnovno logopedsko sredstvo za rad Razvojnog savetovališta koje deluje u sklopu Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“. Sve kompanije, preduzeća i fizička lica koja prepoznaju značaj ove akcije, i u mogućnosti su da doniraju određena sredstva, mogu to uraditi uplatom na račun doma zdravlja u Zrenjaninu. Za sva preduzeća i kompanije koja doniraju sredstva biće pripremljeni ugovori o donaciji. Ukoliko i vi želite da pomognete, to možete učiniti uplatom: Primalac: Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin Broj računa:  840-19667-06 Svrha uplate: donacija za logopedski set Za sve detalje  oko akcije možete se javiti redakciji Radija Klik FM na  023/535311 ili na www.klik105.net

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *