SVEČANA AKADEMIJA POVODOM DANA OPŠTINE BAČKI PETROVEC SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA Z PRÍLEŽITOSTI DŇA OBCE BÁČSKY PETROVEC

Danas u podne održana je svečana akademija povodom Dana opštine Bačski Petrovec u skladu sa merama epidemijske situacije. Poslednjih godina sećamo se prigodnih programa posvećenih ovom datumu, kada smo s oduševljenjem gledali nastupe folklornih grupa, ili muzičke nastupe pevača i muzičara koji zaslužuju svaku pažnju. Ove i prošle godine bilo je malo drugačije. U skromnim uslovima, međutim, održana je svečana akademija na kojoj su čelni ljudi opštine i malobrojni prisutni građani odali počast zalaganjima I aktovnostima pojedinaca, udruženja ili društava, dodelivši im izuzetno opštinsko priznanje. Prisutne u Slovačkom vojvođanskom pozorištu pozdravio je Jan Jovankovič, predsednik Skupštine opštine Bačski Petrovec, koji je takođe poželeo dobrodošlicu uvaženim gostima: Moniki Podsklanovoj-Šuhajdovoj, zamenici ambasadora Slovačke Republike u Srbiji, Milanu Novakoviću, načelniku Južnobačkog okruga, Draganu Dimoskom, podplukovniku I načelniku redionalnog centra Ministarstva odbrane u Novom Sadu , Libuški Lakatoš, predsednici Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Branislavu Kuliku, predsedniku Matice slovačke u Srbiji, Jaroslavi Čanji-Jević, načelnici opštinske uprave, predsednicima mesnih zajednica, predstavnicima crkava i verskih zajednica, nosiocima opštinskih nagrada koa i posebnog javnog priznanja za 2021. godinu i sportskog priznanja za 2020. godinu, članovima odbora, članovima Opštinskog veća, takođe svim prisutnima. Posle je reč uzela predsednica opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, koja je temeljno razjasnila aktivnosti i programske aktivnosti njenog i opštinskog rukovodstva, finansijsku podršku udruženjima, institucijama opštine Bački Petrovac, naglasivši da čak i u teškim uslovima rezultati su zaista izvanredni i podrška nije izostala. Gospođa Podsklanova-Šuhajdova se takođe obratila prisutnim, naglasivši da, uprkos vanrednom stanju tih aktivnosti, zaista, ima mnogo aktivnosti. Opštinsko visoko priznanje, nagradu opštine Bački Petrovac 2021. uručili su Udruženju petrovačkih žena a preuzela je predsednica Maria Gašparovska. Posebno priznanje je dobila dirigentka, tekstopisac , organizator kulturnih aktivnosti Mariena Krivakova-Stankovićova, kao i režiser, docent Mihal Babjak. Nagradu za najboljeg sportistu pripala je Janu Murtinu iz Gložana a za najbolje udruženje proglašeno je Udruženje sportskih ribolovaca Ribolovac iz Maglića. Ocenjene je kratkim sadržajem predstavila Ana Spevakova, direktor Biblioteke “Štefan Homola”. Slávnostná akadémia z príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec Dnes na poludnie uskutočnila sa slávnostná akadémia z príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec za dodržiavania protipandemických opatrení. Minulé roky si spomíname na príhodné programy venované tomuto dátumu, keď sme sa kochali vo vystúpeniach folklórnych skupín či vynikajúcich umeleckých, resp. hudobných prednesov spevákov a hudobníkov, ktorí si zasluhujú skutočnú pozornosť. Tento rok a síce aj minulý bol o niečo iný. Za skromných podmienok, ale predsa odznela slávnostná akadémia, na ktorej si vedenie obce uctilo snahy a zásluhy jednotlivcov, spolkov alebo združení, udeliac im výnimočné obecné uznania. Prítomných v Slovenskom vojvodinskom divadle privítal predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Jovankovič, ktorý privítal aj vzácnych hostí: Moniku Podsklanovú-Šuhajdovú, zástupkyňu veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku, Milana Novakovića, náčelníka Juhobáčskeho správneho obvodu, Dragana Dimoského, podplukovníka a náčelníka regionálneho centra Ministerstva obrany v Novom Sade, Libušku Lakatošovú, predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Branislava Kulíka, predsedu Matice slovenskej v Srbsku, Jaroslavu Čániovú-Jevićovú, náčelníčku obecnej správy, predsedov rád miestnych spoločenstiev , predstaviteľov cirkví a náboženských spoločenstiev, nositeľov ceny obce a osobitného verejného uznania na rok 2021 a športového uznania na rok 2020, výborníkov, členov Obecnej rady, tiež všetkých prítomných. Po privítacích pozdravoch slovo patrilo predsedníčky Obce Báčsky Petrovec, ktorá dôkladne ozrejmila aktivity a programovú činnosť tak jej, ako i obecného vedenia, vklady a finančnú podporu spolkom, združeniam, inštitúciám Obce Báčsky Petrovec, zdôrazniac, že aj za sťažených pandemických podmienok činnosť obecných orgánov bola skutočne pozoruhodná a podpora nevystala. Pani Podsklanová-Šuhajdová sa tiež prihovorila auditóriu, vyzdvihnúc, že aj napriek mimoriadnemu stavu tých aktivít je skutočne mnoho.   OBECNÉ VYSOKÉ UZNANIA V pokračovaní udelili vysoké obecné uznania za pozoruhodnú činnosť spolkom a jednotlivcom, o ktorých sprievodné texty čítala Anna Speváková, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu. Nositeľom Ceny Obce Báčsky Petrovec 2021 je Spolok petrovských žien, v mene ktorého uznanie prebrala predsedníčka Mária Gašparovská. Členky Spolku petrovských žien pri rôznych príležitostiach usporadúvajú tematické výstavy vo svojich miestnostiach a doteraz ich bolo vyše šesťdesiat, prostredníctvom ktorých žiakom, občanom a spoluobčanom približujú minulosť našich predkov. Pozoruhodná je aj ich humanitná činnosť. Spoluprácu nadviazali so Strediskom pre sociálnu prácu, Maticou slovenskou v Srbsku, so školami a škôlkou, združeniami a inštitúciami na území obce. Členky spolku sa aktívne zapájajú do početných pracovných a humanitárnych akcií a možno povedať, že žiadna akcia v obci Báčsky Petrovec sa bez nich neuskutoční. Svedčia o tom mnohé uznania a diplomy. Svoje priestory využívajú na rôzne dielne a usporadúvajú v nich literárne večierky. Družbu a spoluprácu majú aj so spolkami z okolitých dedín, s ktorými sa navzájom navštevujú. Pri svojich návštevách dedín, kde žijú Slováci, podnecujú ženy, aby si založili vlastný spolok. Spolok petrovských žien do svojej činnosti si zapísal aj vydanie dvoch kníh receptov a jednu publikáciu vo fotografiách. A preto ich neúnavná práca nemohla zostať nepovšimnutá. Osobitné uznanie na rok 2021 sa dostalo do rúk Marieny Stankovićovej-Krivákovej, skladateľky a organizátorky početných koncertov vážnej hudby v našom prostredí, všestrannej kultúrnej osobnosti, dirigentky a zakladateľky Komorného zboru Musica viva, ktorý pod jej taktovkou úspešne prezentoval svoje prostredie a dosahoval vynikajúce výsledky. Osobitné uznanie na rok 2021 sa dostalo aj do rúk Kulpínčana žijúceho na Slovemsku Michala Babiaka, v mene ktorého uznanie prebral synovec Juraj Babiak. Režisér, dramaturg, literárny kritik, hudobný kritik, profesor, spisovateľ, toho roku oslávi svoju šesťdesiatku. Ako režisér sa osvedčil nielen na Slovensku, ale i v Srbsku. Vo svojom rodnom Kulpíne spolupracoval s KUS Zvolen a spolu so svojimi Kulpínčanmi dosiahli pozoruhodné výsledky. Svojou dlhoročnou prácou na poli divadelného umenia prispel na jeho popularizácii tak doma, ako i v zahraničí. Športové uznanie za rok 2020 sa dostalo do rúk Jána Murtína, dlhoročného športového aktivistu z Hložian. Dlhý rad rokov je členom Futbalového klubu Budúcnosť. V roku 1979 bol vyhlásený za najlepšieho brankára Memoriálu Michala Kulíka v B. Petrovci. Hráčom klubu bol do roku 1993, keď v dôsledku zranenia bol znemožnený ďalej hrať futbal. Aktívnym členom správy klubu zostáva aj naďalej – stáva sa trénerom pionierskej odbočky a v tom čase získava C licenciu futbalového trénera. Pod jeho vedením pionierske mužstvo vyhralo majstrovstvá OFL Báčska Palanka, a potom v období od 2004 do 2007 pracuje ako tréner prvého tímu. V najúspešnejšej etape klubu a prechodom do 3. rangu súťaže sa zúčastňoval ako člen správy klubu, tréner mládežníckeho mužstva a ekonóm. Aj dnes sa zapája do práce klubu. Je športovým dopisovateľom prostriedkov verejného informovania. Svojou všestrannou aktivitou v oblasti futbalu prispel k afirmácii prostredia, v ktorom žije. Združenie športových rybárov Ribolovac z Maglića bolo tiež odmenené športovým obecným uznaním. Je založené roku 2004 a počíta asi 60 členov. Využijúc potenciál svojej dediny združenie spoločnými silami a v spolupráci s príslušnými orgánmi z opustenej skládky utvorilo jazero, na zachovaní ktorého sa angažuje a ktoré zarybňuje. Počas roka organizuje početné súťaže v love rýb a varení rybacieho kotlíka a nevystane ani ich sústavná účasť v iných prostrediach. Sú organizátormi aj humanitárnych akcií. Ich sústavná práca s deťmi a mládežou prispieva k tomu, aby u mladých ľuďoch vzbudili záľubu k rekreačnému či športovému rybárčeniu.