Oznaka: 115 уговора укупне вредности 80 милиона динара