Oznaka: Miloš Nikolić – direktor kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine